İşeme Eğrisi

01/01/2014

Bir başkadır benim memleketim. Aslında memleketin bir sorunu yok. Sorun, yanlışlıkla bu topraklar üzerinde yaşayanların. Yaşamımız üzerindeki tüm baskılar bitmiş, sonsuza yakın bir özgürlüğe erişmişiz de, sıra nasıl İŞEMEMİZ gereğine gelmiş!!! Kıble yönünün tersine işemesi zorunluluk olan bir İslam yönünü nasıl bulmalıdır. Bunları araştırmışlar, incelemişler tozutmuşlar ve ortaya şu gerçek çıkmış. Ben yalnızca aktarıcıyım. İşeme koordinatlarımız ne olmalı? Eğer kıbleye doğru bir işeme söz konusu ise, en yakın camiyi yön kabul etmeli ve 180 derecelik sapma (dönme) ile işeme gerçekleşmelidir. En sıhhatlisi bu dur. Ancak yakınımızda referans alacağımız bir ibadethane yok ise altımıza mı yapacağız. Hayır. “Kıble saati” kıble yönünün tayinine yarayan ve dünyanın bir çok kesiminde kullanabilen bir yöntemdir. Kıble yönü, Kabe’nin yatay düzlemdeki yönüdür. Güneş gökyüzünde hareket ederken, her gün belli bir saatte Kabe yönüyle aynı hizaya gelir. Yani o saatte yüzünü güneşe dönen kişi, Kabe’ye de yönelmiş olur. Ancak Batı Amerika ve Okyanusya gibi bazı bölgelerde o saatte güneş batmış olduğundan bu metot kullanılamaz. İşte bu vakte kıble saati adı verilmektedir. Güneşin yönü, yani yerdeki izdüşümünün coğrafi kuzeyle yaptığı açı son derece kesin olarak hesaplanabildiğinden, kıblenin tayininde pusuladan daha doğru sonuçlar vermektedir.

1: GDA=sin-1 ( cos 15* (vakit zeval vakti))* cos (EA)* cos (enlem)+sin (enlem) 

2: Ayın dünya etrafında dönüş süresidir kameri ay / (1+bir kameri ayda kat edilen yörünge açısı / 360) 

3: Ay-dünya ekseni ile ay-güneş ekseni arasındaki açı ( kavuşum anında sıfır derecedir )

4: Danjon fenomeni adı verilen bu olgu sayesinde, ayın yörüngesi dünya kliptiğine 5.145396 derece eğik olmasına rağmen, kavuşum anında hilali görmeyiz.

4a: Hilalin görülebilmesi için havanın karararak parlaklığının azalması gerekmektedir.

5:Dünyanın her hangi bir noktasında ki kıble açısı ( kuzey-güney eksenine göre) şu formülle hesaplanabilir: tan-1 ( sin (boylam-Kabe boylamı / (cos(enlem)* tan ( Kabe enlemi)-sin ( enlem )* cos ( boy-lam-Kabe boylamı ) pozitif açı saat yönüdür. Kabe enlemi=21 derece 25’16”, Kabe boylamı= 39derece 49,29.1”

8: Beşten neden sekize atlamış diye yazana sormayın. Aynen aktarıyorum.

8: Her hangi bir vakitteki güneş yönü ( kuzey güney eksenine göre ) aşağıdaki formül kullanılarak bulunabilinir. -tan-1 ( sin (15* ( Vakit zeval vakti)) / ( cos ( enlem)*tan (EA) - sin ( enlem )* cos ( 15* ( vakit zeval vaktidir)))...

Umarım kavramışsınızdır.

Ancak:

Atmosferin ışığı kırma özelliğinden dolayı ufkun 34° aşağısındaki bir cisim referans alınmalıdır. Güneş yarıçapının gökyüzünde oluşturduğu yay açısı, 16° ( arc-minute) dır. Dolayısıyla bu cisim ufuk hizasının, 16°+34’=50° altında olması gerekir. Ancak ne var ki nem+sıcaklık gibi meteorolojik faktörler,34° lik kırılma açısına etki edebilirler. Ayrıca ufuk hizasına deniz seviyesinden daha yüksek bir yerden bakılması da bakış açısına sapma kazandırabilir. Bu yön pusula kullanılarak da bulunabilir. Ancak pusula hem ortamdaki suni manyetik alandan, hem de o yörenin manyetik sapma açısından etkilenmektedir. Bu ( kuzey ile manyetik kuzey açısı arasındaki farkın ) kesinlikle bilinmesi gerekmektedir.

Anlaşılmayan bir şey var mı? Sanırım olay çözülmüştür. Yukarıda aktarılan formül ile kıbleye dik gelen açısını hesaplar ve yönünüzü güneşi arkanıza alacak şekilde işerseniz, günahsız bir şekilde idrarınızı da dökmüşsünüz demektir. Tabii, tüm bu hesaplamaları yaparken altınızı ıslatmamışsanız. Ancak en temel sorun / Bitmedi mi gibi sesler duyuyorum. Kaygılanmayın bitti. En temel sorun şöyle gözden kaçmış... Kabe öncesi yaşayan 10 000 000 neslin tamamı günahkardır bilesiniz. (On milyon nesil x50 = 500 milyon sene demektir. ) Benden söylemesi.

Dipnotlar

1.Bakara, 2/238 İsra, 17/78;

Şevkani, Neylül-Evtar, 1:300,307,311; 11: 3;

İbn Hacer el- Askalani Sübülüs-Selam, 1:106,114-115

Kaynaklar

Dr. Monzur Ahmet, Moon Cal culator v4.0, Birmingham 1997

Dr Monzur Ahmet, Prayer Time Calculator v2.5, Birmingham 1995

Adel A. Al-Rumaih, Prayer Ti mes for Windows v1.0, Riyad 1995 Waleed A. Muhanna, Islamic Timer v2,1, Ohio 1992

Yazarın notu: Bir de dersiniz ki bu adamların ilimle bilimle ilişkisi yoktur. Görün işte, formül üzerine formül. Size seçenekli çiş yolu. Adamlar çizmiş, ister doğru işersin, ister sapmalı.

Son not: Bu hesaplar ERKEKLER içindir. Kadın yere dikey işediğinden kıble bulma zorunluluğu yoktur. Bakın kadın hakları yok dersiniz bir de. Bir işemek için nelere katlanıyoruz. Buradan aktarıcını na, erkek olduğu ortaya çıkıyor.

Yazar: Mustafa Angın