Ateist Dergi

Ateist Dergi

2013 yılında Ateistler Derneği'nin yayın organı olarak hayatına başlayan Ateist Dergi, kısa bir aranın ardından 12. sayısıyla ve daha da güçlenen kadrosuyla yeniden karşınızda. Toplumu bilim, felsefe ve nonteistlerin güncel durumu hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan dergimiz, hiçbir dini inancı olmayan bireylerin toplumsal konumlarını ve ilişkilerini temel almıştır. Ayrıca sekülerizmi, laikliğive hümanizmi vazgeçilmez birer değer olarak görmekte, bilim ve felsefeyi bakış açımızı genişleten yegane araçlar olarak sahiplenmekteyiz. Bizler, hiçbir çıkar gütmeksizin, toplumdaki tüm inanç ve inançsızlık gruplarına dair bilimsel ve felsefi söylemleri bu dergi çerçevesinde bir araya getirmeyi amaçladık. Bizim de söylemek istediklerimiz var!

Bütün Yazıları